Melro preto - Turdus merula azorensis

Melro preto - Turdus merula azorensis